Peu diabètic

    Malaltia crònica on el sucre està alterat i que presenta alteracions en les extremitats inferiors, entre d’altres, i que resulta imprescindible realitzar controls periòdics en els peus.

  • Mitjançant el cribratge en que valorem l’estat de la pell, la sensibilitat, la vibració, i els seus signes vasculars. Ens serveix per valorar en quina situació es troba el peu i determinar el seguiment posterior.
  • També les plantilles poden ser de gran ajuda en cas de sobre carregues, i evitar les ferides i possibles ulceres.
  • Disposem del Servei de Catsalut, en que les persones diabètiques poden accedir al nostre centre amb el paper corresponent del seu metge o infermera.