Dermatologia Podològica

    A la clínica disposem d’un aparell anomenat Dermatoscopi que ens permet explorar de forma més precisa les alteracions que presenta la pell, i ens ajuda a determinar si aquella lesió és benigna o maligna.

    En qualsevol dels tractaments que realitzeu a la clínica, sempre observem la pell, en el cas de que alguna lesió dèrmica sempre aplicarem el dermatoscopi.

    D’aquesta forma si el nostre peu esta bé ens permetrà fer totes les activitats que desitgem.