Estudi posturològic

    Observem el pacient en tota la seva globalitat, en primer lloc realitzem un anamnesis força existiu, que ens permet veure com treballa aquest cos.

  • Realitzem en estàtica un dibuix corporal. A Continuació ens col·locarem sobre la plataforma de pressions, on en primer lloc realitzem un dibuix corporal de 360 graus per entendre el cos. Aprofitant que estem a la plataforma recollim les dades de com carrega el nostre cos en estàtica i dinàmica.
  • Seguidament anirem a la camilla on podrem valorar com es troben els teixits, i els començarem al tractament.
  • Finalment testarem els elements que el cos necessita per millora.
  • Realització personal dels suports plantars personalitzats per cada pacient i patologia